Dhuroni tani

Qytetarët

DHURO 100 DENARË PËRMES MESAZHIT SMS NË NUMRIN 070/075/077
143 555

Secilin denarë që do ta dhuroni ndihmon në përmirësimin dhe zhvillimin e fëmijëve të moshës 0-5 vjeç.

UNICEF-i e arrin këtë përmes:

  • Bashkëpunimit me komunat në hapjen e qendrave të reja për zhvillim të hershëm të fëmijëve në vendet dhe bashkësitë ku ato janë më se të nevojshme.
  • Trajnimit të edukatorëve në qendrat për zhvillim të hershëm dhe çerdhet e fëmijëve për realizimin e metodave më bashkëkohore për zhvillimin holistik të fëmijërisë së hershme.
  • Përpunimit të materialeve për ndihmë të prindërve dhe përkëdhelësve/kujdestarëve për punë me fëmijët në shtëpi.

Informohu më shumë

Ndërmarrjet

"ADOPTOJENI" NJË QENDËR PËR
zhvillim të hershëm të fëmijëve

  • Njëra nga mënyrat në të cilat ndërmarrjet mund të ndihmojnë është që "të adoptojnë" qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve, përkatësisht të sigurojnë mjete për themelimin e qendrës dhe mbulimin e shpenzimeve rrjedhëse për vitin e parë.
  • Merrni pjesë dhe realizojeni angazhimin tuaj për përgjegjësi kooperuese shoqërore duke investuar në resurset e ardhshme njerëzore të bashkësisë lokale – fëmijët.

Informohu më shumë