Dokumente të dobishme

DOKUMENTE NDËRKOMBËTARE

 • Konventa për të drejtat e fëmijëve në anglisht, maqedonisht ose shqip
 • Shpjegimi i Konventës për të drejtat e personave me pengesa në anglisht, maqedonisht ose shqip

DOKUMENTE, POLITIKA, LIGJE

PUBLIKIME DHE LIDHJE PËR PRINDËRIT

 • Atë që fëmijët e mësojnë në 5 vitet e para mbetet përgjithmonë në maqedonisht dhe në shqip
 • Doracakë për prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes në maqedonisht dhe në shqip
 • Pse duhet të shkojë fëmija juaj në qendrën për zhvillim të hershëm të fëmijës? në maqedonisht dhe në shqip
 • Kuptimi i zhvillimit të fëmijës në maqedonisht dhe në shqip
 • Fëmijët e vegjël, lojërat dhe mësimi i hershëm në maqedonisht dhe në shqip
 • Të mësojmë së bashku me bebet dhe fëmijët e vegjël në maqedonisht dhe në shqip
 • Matematika është gjithkund në maqedonisht dhe në shqip
 • Shkenca përreth nesh në maqedonisht dhe në shqip
 • Të mësojmë së bashku përmes përvetësimit të suksesshëm të leximit te fëmijët e vegjël në maqedonisht dhe në shqip
 • Ndihmoni fëmijës suaj që të mësojë si të sillet në maqedonisht dhe në shqip
 • Ndihmojuni fëmijëve tuaj të mësojnë derisa rriten dhe të rriten derisa mësojnë në maqedonisht dhe në shqip
 • Dobitë e programit parashkollor në maqedonisht dhe në shqip (DOC_Pridobivki od preducilisna programa_MKD I DOC_Pridobivki od preducilisna programa_ALB)
 • Themelet e shëndetit të përjetshëm vendosen në fëmijërinë e hershme në maqedonisht dhe në shqip (DOC_Temeli za dobro zdravje_MKD I DOC_Temeli za dobro zdravje_ALB)
 • Përvojat e fëmijërisë së hershme e formësojnë strukturën e trurit në maqedonisht dhe në shqip

PUBLIKIME DHE LIDHJE PËR KUADRIN PROFESIONAL

 • Programet parashkollore në maqedonisht dhe në shqip (DOC_Preducilisni programi_MKD I l DOC_Preducilisni programi_ALB)
 • Dobitë nga programi parashkollor në maqedonisht dhe në shqip (DOC_Pridobivki od preducilisna programa_MKD I DOC_Pridobivki od preducilisna programa_ALB)
 • Përvojat e fëmijërisë së hershme e formësojnë strukturën e trurit në maqedonisht dhe në shqip
 • Si t'i inkuadroni prindërit në maqedonisht dhe në shqip