Долнени (Село Десово), ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ "ПИНК ПАНТЕР"

Општина
Долнени

Место
Село Десово

Локација
Кликнете тука за да ја видите точната локација на центарот

Име на центарот
ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ "ПИНК ПАНТЕР"

Адреса
ООУ Пере Тошев, с. Десово 7504 Долнени, Прилеп

Контакт лице (за јавност)
Василка Брендова

Email
vbrendova@yahoo.com

Отворено со финансиска поддршка од:
Фондација Т-Мобиле за Македонија и УНИЦЕФ

Тековното работење финансирано од:
Општина Радовиш