донирај сега

Граѓани

ДОНИРАЈТЕ 100 ДЕНАРИ СО ПОВИК НА 070/075/077
143 555

Секој денар што ќе го донирате му помага на УНИЦЕФ и на неговите партнери да обезбедат можности за учење и правилен развој за деца од 0 до 5 години.

УНИЦЕФ го постигнува ова преку:

  • Отворање на нови центри за ран детски развој, во соработка со општините и во местата и заедниците каде што се најпотребни.
  • Обука на едукатори во центрите за ран детски развој и детските градинки за примена на најсовремени методи за холистички развој во раното детство.
  • Изработка на материјали за помош на родителите и на негувателите за работа со децата дома

Дознај повеќе

Претпријатија

ПОСВОЈТЕ ЦЕНТАР ЗА
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ 

  • Еден од начините на кој претпријатијата може да помогнат е да “посвојат” центар за ран детски развој, односно да обезбедат средства за основање на центарот и покривање на тековните трошоци во првата година.
  • Учествувајте и остварете ја вашата заложба за корпоративна општествена одговорност преку влог во идните човечки ресурси на локалната заедница - децата.

Дознај повеќе