lajme

U hap një qendër e re për zhvillim të hershëm fëmijëror në fshatin Debresh

FSHATI DEBRESH, GOSTIVAR 24 SHTATOR, 2014: Falë qendrës së re për zhvillim të hershëm fëmijëror në kuadër të iniciativës “Pesë të parat janë më të mbarat”, tani një pjesë e fëmijë nga mosha 3 deri në moshën 6 vjeçare të fshatit Debresh kanë mundësi të vizitojnë programe cilësore parashkollore.

U HAP QENDRA E RE PËR ZHVILLIM TË HERSHËM TË FËMIJËVE NË FSHATIN ZLEOVË

FSHATI ZLEOVË, RADOVISH, 19 QERSHOR 2014: Falë qendrës së re për zhvillim të hershëm të fëmijëve, që ishte hapur në kuadër të iniciativës “5 të parat janë më të mbarat”, fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeç të fshatit Zleovë të Radovishit tash kanë mundësi të ndjekin program cilësor parashkollor.

NË KOMUNËN E DOLLNENIT PËR HERË TË PARË FILLOI ZBATIMI I PROGRAMIT PARASHKOLLOR

Fshati Desovë, Komuna e Dolnenit, 2 mars, 2014: Sot në një ceremoni solemne dr. Boshe Milosheski, kryetar i Komunës së Dollnenit dhe dr. Bertran Demulen, përfaqësues i UNICEF-it zyrtarisht e hapën Qendrën për Zhvillim të Hershëm Fëmijëror në fshatin Desovë, ashtu që në këtë Komunë për herë të parë është realizuar mundësia për shfrytëzim të këtij lloji të shërbimit.

Jargulicës children now have the opportunity to attend preschool program

JARGULICË VILLAGE, RADOVISH, February 19, 2014: Thanks to the new center for early childhood development, which was opened under the initiative "the first 5 are the most auspicious", children aged 3-6 years the village now have the opportunity Jargulicë attend preschool program quality.

Qendra e parë për zhvillim të hershëm fëmijëror e hapur në Selcë, të Tetovës si pjesë e iniciativës “Pesë të parat janë në botë më të mbarat”  

SELLCË, TETOVË, 6 shkurt, 2014:  Sot në një ceremoninë solemne znj. Teuta Arifi, kryetare e Komunës së Tetovës, dr. Bertrand Dezmulins, Përfaqësues i Lartë i Zyrës së UNICEF-it dhe znj. Le a Lipsha, Kryetare e Fondacionit të T-Mobile zyrtarisht e hapën qendrën e parë si pjesë e iniciativës “pesë të parat janë në botë më të mbarat”.   

Fondacioni “T-Mobile” u bë partner i UNICEF-it në zgjerimin e mundësive për zhvillim të hershëm fëmijëror

Shkup, 5 mars 2013: Fondacioni “T-Mobile” në Maqedoni dhe Fondi i Fëmijëve pranë Kombeve të Bashkuara (UNICEF) sot e publikuan partneritetin e tyre në zgjerimin e shërbimeve për zhvillim të hershëm fëmijëror.