Радовиш (Село Зелово), Вредни пчели

Enter description...Enter description...Enter description...Enter description...Enter description...

Општина
Радовиш

Место
Село Зелово

Локација
Кликнете тука за да ја видите точната локација на центарот

Име на центарот
Вредни пчели

Адреса
ООУ Орце Николов, с. Злеово

Контакт лице (за јавност)
Василка Брендова

Email
vbrendova@yahoo.com

Отворено со финансиска поддршка од:
Фондација Т-Мобиле за Македонија и УНИЦЕФ

Тековното работење финансирано од:
Општина Радовиш