Чешиново-Облешево (Облешево), СЈАЈНИ ЅВЕЗДИЧКИ

Enter description...Enter description...Enter description...Enter description...Enter description...Enter description...

Општина
Чешиново-Облешево

Место
Облешево

Локација
Кликнете тука за да ја видите точната локација на центарот

Име на центарот
СЈАЈНИ ЅВЕЗДИЧКИ

Адреса
с. Облешево, 2301 Облешево

Контакт телефон
070-333-602

"Контакт лице (за јавност)"
Василка Брендова

Email
vbrendova@yahoo.com

Отворено со финансиска поддршка од:
УНИЦЕФ

Тековното работење финансирано од:
Општина Чешиново-Облешево